Vrijstelling voor onroerendezaak-bv bij bedrijfsopvolging

Alert

In de overdrachtsbelasting geldt een beperkte bedrijfsopvolgingsvrijstelling. Die houdt in dat vrijgesteld is de verkrijging van onroerende zaken door (klein)kinderen, broers, zussen, of hun echtgenoten, van een ondernemer, mits zij de onderneming voortzetten. Dat de vrijstelling ook zou kunnen gelden voor aandelen in een bv met een vastgoedportefeuille (een onroerendezaak-bv), blijkt niet meteen uit de wettekst. Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat de verkrijging van aandelen door een voortzettende dochter van een DGA op grond van de wetsgeschiedenis, de strekking van de zogenoemde ‘doorkijkarresten’ en de structuur van WBR is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De rechtbank overweegt dat het aannemelijk is dat de werkzaamheden van de bv, een IB-onderneming zou hebben gevormd, als de onderneming door de DGA als eenmanszaak zou zijn geëxploiteerd. Daarbij heeft de dochter de onderneming volledig overgenomen en voortgezet. Als door de bv-structuur wordt heen gekeken, zou de verkrijging zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat heeft dan ook te gelden voor het geval waarin de aandelen overgedragen worden. Rechtbank Noord-Holland vernietigt daarom de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting.

Auteur

Joyce Bertens

Vrijstelling voor onroerendezaak-bv bij bedrijfsopvolging

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op