Voorkom bijtelling betaalde hypotheekrente

Alert

Veel belastingplichtigen met een koopwoning, die daarvoor geld geleend hebben, maken gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek levert tot nu toe vaak een belastingvoordeel op omdat het in de jaarlijkse belastingaangifte in mindering komt op het belastbaar inkomen. Wel wordt nog een fictief bedrag bij je inkomen opgeteld, het eigenwoningforfait, maar dat is altijd lager of gelijk aan de betaalde rente. Hierdoor wordt als gevolg van de betaalde rente doorgaans minder inkomstenbelasting verschuldigd. Maar voor mensen met een hoog inkomen wordt het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek sinds 2014 in kleine stappen afgebouwd. En door de daarbij gebruikte methodiek kan het zelfs gebeuren dat door de betaalde rente juist méér inkomstenbelasting verschuldigd wordt. Alleen als sprake is van een partner met een lager inkomen kan deze hypotheekrentebijtelling voorkomen worden, door samen in de aangifte een juiste verdeling van de aftrekpost te kiezen.

Auteur

Joyce Bertens

Voorkom bijtelling betaalde hypotheekrente

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op