Voorkom betaling van 8% belastingrente, vraag vóór 1 april voorlopige aanslag VPB aan

Alert

Bekend mag zijn dat de Belastingdienst rente berekent bij het opleggen van aanslagen. Het rentepercentage voor de heffing van vennootschapsbelasting is erg hoog. Momenteel is dat maar liefst 8% over het te betalen bedrag!
Voor aanslagen over 2016 vangt de periode van renteberekening aan op 1 juli 2017. Die periode loopt in principe door tot en met de betalingstermijn van zes weken na aanslagdatum. Er gelden echter twee uitzonderingen: rente is niet verschuldigd als (1) de aangifte wordt gedaan vóór 1 april 2017 of (2) vóór 1 mei 2017 een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. In beide gevallen moet de aanslag wel overeenkomstig de aangifte of het verzoek worden opgelegd. Voor gebroken boekjaren geldt een afwijkende regeling. Het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag kan dus een aanzienlijk rentevoordeel opleveren.

Auteur

Joyce Bertens

Voorkom betaling van 8% belastingrente, vraag vóór 1 april voorlopige aanslag VPB aan

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op