VOF met BV geen incidenteel fiscaal voordeel dus recht op zelfstandigenaftrek

Alert

Bij oprichting van een VOF of BV kan vaak terugwerkende kracht worden verkregen tot het begin van een kalenderjaar. Dat is wel zo praktisch. Maar als daarmee een incidenteel fiscaal voordeel wordt beoogd, wordt de terugwerkende kracht niet toegestaan. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recent geoordeeld over X die op 13 september een VOF met zijn BV was aangegaan en wel terugwerkend tot 1 januari. X was daardoor ondernemer geworden voor de inkomstenbelasting en had daarmee recht op toepassing van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Het Hof oordeelde dat in een dergelijk geval sprake is van een permanent voordeel en niet van een incidenteel fiscaal voordeel. Eerder heeft de Hoge Raad al eens geoordeeld dat terugwerkende kracht in de omgekeerde situatie (van IB-onderneming naar een BV) ook mogelijk is als daarmee een hoge bijzondere bate alsnog tegen het lagere vpb-tarief wordt belast.

Auteur

Sandra Lindeman

VOF met BV geen incidenteel fiscaal voordeel dus recht op zelfstandigenaftrek

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op