Verwerking terugontvangen boeterente hypotheek moet toch in aangifte inkomstenbelasting 2017

Alert

Indien in 2017 zekerheid wordt verkregen over in 2016 te veel betaalde boeterente bij vervroegde aflossing van de hypotheekschuld, dan dient dit terug te ontvangen bedrag in de aangifte inkomstenbelasting over 2017 te worden opgenomen. De ontvangen boeterente dient te worden gesaldeerd met de in 2017 betaalde hypotheekrente.
Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van de minister van Financiën waarin werd gesteld dat deze saldering in de aangifte inkomstenbelasting 2016 verwerkt diende te worden. Reeds ingediende aangiften inkomstenbelasting 2016 behoeven derhalve niet te worden gecorrigeerd.

Auteur

Joyce Bertens

Verwerking terugontvangen boeterente hypotheek moet toch in aangifte inkomstenbelasting 2017

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op