Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop in aanbouw zijnde woning is exclusief BTW

Alert

Bij aankoop van een woning in aanbouw is overdrachtsbelasting verschuldigd. Maar als de doorverkoop binnen zes maanden na de aankoop door de verkoper plaatsvindt en de koper ook de verplichting heeft om de reeds vervallen maar nog niet betaalde bouwtermijnen te voldoen, treedt dubbele heffing op. Over de bouwtermijnen is immers BTW verschuldigd, maar de door de koper te betalen bouwtermijnen behoren ook tot de grondslag voor de overdrachtsbelasting. In een besluit uit 2007 is goedgekeurd dat bij een doorverkoop buiten de zesmaandstermijn, de maatstaf van heffing van overdrachtsbelasting wordt verminderd met alle vóór het tijdstip van de doorverkoop door de verkoper betaalde bouwtermijnen waarover omzetbelasting in rekening is gebracht. Gerechtshof Arnhem heeft onlangs beslist dat het daarbij gaat om de bouwtermijnen exclusief de BTW.

Auteur

Joyce Bertens

Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop in aanbouw zijnde woning is exclusief BTW

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op