Verhuur garageboxen veelal met BTW-belast

Alert

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat de (losse) verhuur van garageboxen niet is vrijgesteld van BTW. Het feit dat in het huurcontract is bepaald dat de garagebox wordt verhuurd als ‘garage/bergruimte’ doet hier niet aan af. Dit maakt nog niet dat ook sprake is van (vrijgestelde) verhuur van een bergruimte en niet van (belaste) verhuur van parkeerruimte. Weliswaar is de verhuur van multifunctionele ruimten, die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, vrijgesteld van BTW. Maar de verhuur van garageboxen, die wat betreft hun aard en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet volgens de Hoge Raad worden aangemerkt als met btw belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.

Auteur

Joyce Bertens

Verhuur garageboxen veelal met BTW-belast

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op