Verhoging heffingsvrije voet verhuurderheffing pas van kracht per 1 januari 2018

Alert

Het besluit waarin is geregeld wanneer de wijzigingen in de verhuurderheffing van kracht wordt, is verschenen. In het besluit is opgenomen dat een aantal bepalingen (wijzigingen heffingsverminderingen, vrijstelling aankoop woning krimpgebieden) in werking treedt per 1 april 2017. Aangezien voor de berekening van de heffing als peildatum 1 januari 2017 geldt, zal de wijziging effectief pas van toepassing worden vanaf 1 januari 2018. Voor de verhoging van de heffingsvrije voet van 10 naar 50 woningen is de ingangsdatum pas op 1 januari 2018 gesteld. Dat geldt ook voor de vrijstelling voor monumentenwoningen.

Auteur

Joyce Bertens

Verhoging heffingsvrije voet verhuurderheffing pas van kracht per 1 januari 2018

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op