Vanaf 2018 vrijstelling dividendbelasting voor niet belastingplichtige rechtspersonen

Alert

Voor Nederlandse rechtspersonen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (zoals het geval kan zijn bij een stichting of bij een vrijgesteld pensioenlichaam) is een wijziging aangekondigd die een aanzienlijke vereenvoudiging betekent. Momenteel kan een dergelijk rechtspersoon alleen gebruik maken van een speciale teruggaafregeling voor dividendbelasting. Dit is een omslachtige procedure. Eerst wordt dividendbelasting ingehouden en afgedragen door de rechtspersoon die het dividend uitkeert. Vervolgens wordt deze dividendbelasting door de ontvangende rechtspersoon weer teruggevraagd. Vanaf 2018 kan in plaats van de teruggaafregeling gekozen worden voor de vrijstellingsregeling. In dat geval behoeft de vennootschap die het dividend uitkeert geen dividend in te houden en hoeft er dus ook niets meer te worden teruggevraagd.

Auteur

Joyce Bertens

Vanaf 2018 vrijstelling dividendbelasting voor niet belastingplichtige rechtspersonen

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op