Vanaf 2018 meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

Alert

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 2018 ook gelden voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. En daar blijft het niet bij want de regeling wordt nog verder uitgebreid. Het kabinet wil namelijk het wettelijk minimumloon voor overeenkomsten van opdracht uitbreiden naar mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Het is de bedoeling dat dit eveneens gaat gelden vanaf 2018. Dan vallen ruim 431.000 opdrachtnemers onder het wettelijk minimumloon. Een uitzondering is en blijft er voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

Auteur

Joyce Bertens

Vanaf 2018 meer opdrachtnemers onder wettelijk minimumloon

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op