Tegengestelde uitspraken over aftrek kosten swapovereenkomst eigenwoningschuld

Alert

Sommige belastingplichtigen hebben bij hun eigenwoningschuld een zogenoemde swapovereenkomst afgesloten. Is de variabele rente hoger dan de swaprente dan betaalt de bank het verschil aan de belastingplichtige en is het andersom dan betaalt de belastingplichtige aan de bank. De vraag is nu of de met de swapovereenkomst samenhangende kosten als aftrekbare eigenwoningrente zijn aan te merken. Hof Den Haag heeft zeer recent beslist van wel, maar Hof Amsterdam daarentegen komt recent tot het oordeel dat de kosten van een renteswap niet aftrekbaar zijn. Zolang de Hoge Raad zich hierover niet heeft uitgelaten, is het in elk geval pleitbaar om de kosten in aftrek te nemen in uw aangifte.

Auteur

Joyce Bertens

Tegengestelde uitspraken over aftrek kosten swapovereenkomst eigenwoningschuld

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op