Sociale verzekeringen: Checklist voor werken met uitzendkrachten

Alert

Werkt u of uw cliënt veel met uitzendkrachten of wil men een uitzendbureau selecteren? Dan kunt gebruik maken van de checklist van de Belastingdienst en het ministerie van SZW. De Belastingdienst en het ministerie van SZW hebben een checklist gepubliceerd waarmee bedrijven kunnen checken of ze hun uitzendkrachten volgens de regels behandelen en of ze te maken hebben met een bonafide uitzendbureau. De negen punten van de checklist gaan onder andere over facturering, registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, certificering van het uitzendbureau, gebruik van een g-rekening, het betalen van een eerlijk wettelijk loon en controle van de identiteit van de uitzendkracht. Wanneer aan alle 9 punten uit de checklist wordt voldaan, is de kans groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt. In de checklist staat ook punten waar een inlener zélf op moet letten. Zowel een bedrijf dat uitzendkrachten inleent als het uitzendbureau moeten volgens de Inspectie SZW regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden. De checklist is te vinden op www.checklistuitzendbureaus.nl.

Auteur

Joyce Bertens

Sociale verzekeringen: Checklist voor werken met uitzendkrachten

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op