Rekening courant schuld verrekenen met dividenduitkering niet zonder risico

Alert

De rekening courant schuld van de DGA aan zijn BV staat de laatste tijd meer en meer in de fiscale schijnwerpers. Veel DGA’s kiezen er daarom voor om tot aflossing over te gaan. In de praktijk wordt daarvoor vaak een dividenduitkering gebruikt. De gedachte daarbij is dat de dividendvordering verrekend wordt met de rekening courant schuld en dat beide posten daarmee verdwijnen, zonder dat wordt uitgekeerd respectievelijk afgelost via de bank. Maar hierbij bestaat wel het risico dat bestuurdersaansprakelijkheid binnen boord wordt gehaald. Eén van de vereisten voor de verrekening is namelijk dat schuldenaar en schuldeiser in dezelfde hoedanigheid handelen. En dat is in gegeven situatie niet het geval! De dividenduitkering gaat namelijk tussen de BV en haar aandeelhouder en de rekening courant schuld tussen de BV en haar directeur. In geval van faillissement van de BV kan de curator de verrekening ongedaan maken en DGA verzoeken om alsnog tot aflossing van de schuld over te gaan. Zijn dividendvordering is in dat geval niets meer waard. Dit is één van de valkuilen bij een dividenduitkering. Bespreek daarom tijdig een dividenduitkering ter aflossing van een schuld met uw adviseur.

Auteur

Joyce Bertens

Rekening courant schuld verrekenen met dividenduitkering niet zonder risico

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op