Prinsjesdag 2019 | de belangrijkste plannen voor u en uw bedrijf

Actualiteit | 19 september 2019

Download het whitepaper

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020.
In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld.

In onze publicatie staan de plannen op onderstaande thema’s uitgelicht:

  • Tarieven
  • Onroerend goed
  • Ondernemers en ondernemingen
  • Belastingheffing in privé
  • Internationaal
  • Vervoer en verduurzaming
  • BTW
  • Overige maatregelen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van de fiscale veranderingen die Prinsjesdag 2019 met zich meebrengt? Neem dan contact met ons op.

 

Auteur

Marc Derks

Prinsjesdag 2019 | de belangrijkste plannen voor u en uw bedrijf

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen