Ontwikkelactiviteiten BV apart beoordelen voor de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Alert

Als aandelen vererven, kan voor de heffing van inkomsten- en erfbelasting onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Voor een geslaagd beroep op deze faciliteit is van belang dat de erfgenamen aannemelijk maken dat de BV een materiële onderneming drijft. Herhaaldelijk is gebleken uit de jurisprudentie dat dit lastig is vast te stellen voor vastgoed vennootschappen waarin onroerend goed wordt verhuurd en/of in combinatie met projectontwikkeling. In de recente uitspraak heeft de Hoge Raad weer iets meer duidelijkheid gegeven op dit gebied. De Hoge Raad oordeelt dat het niet van belang is hoe de ontwikkelingsactiviteiten zich verhouden tot de overige (beleggings)activiteiten. Beslissend is of de ontwikkelingsactiviteiten op zichzelf bezien kunnen worden aangemerkt als een onderneming in materiële zin. Elke activiteit van een B.V. zal dus apart beoordeeld moeten worden voor geslaagd beroep op deze faciliteit.

Auteur

Ontwikkelactiviteiten BV apart beoordelen voor de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op