Bedrijfsopvolging

Een bedrijfsopvolging of –overdracht vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Zelfs wanneer een overdracht onverwachts komt, zoals bij overlijden, kunnen via een goed begeleide structurering en getroffen voorzorgsmaatregelen onaangename verrassingen worden voorkomen.

Maar ook na de bedrijfsoverdracht blijft vooruitkijken een groot goed. U wilt immers kunnen blijven genieten van uw oudedag en de middelen die uw onderneming u heeft opge­leverd. Ook hier geldt dat onaangename verrassingen kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het opstellen van een meerjarenoverzicht van uw (fiscale) inkomens- en vermogens­positie.

lees meer

Fiscale mogelijkheden

In de fiscale wetgeving bestaan diverse faciliteiten om (her)structureringen, toetredingen en overdrachten niet te laten belemmeren door acute belastingheffing. Veel van deze faciliteiten kenmerken zich door in acht te nemen (sanctie)termijnen. Om daarvan gebruik te kunnen maken, moet tijdig worden geanticipeerd op een (toekomstige) bedrijfsoverdracht, bijvoorbeeld via de vorming van een holdingstructuur, omzetting van aandelen of herallocatie van onroerende zaken of andere bedrijfsmiddelen of -onderdelen.

Onze specialisten helpen u graag bij de fiscale en financiële begeleiding van uw bedrijfsoverdracht of toetreding.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

  • De (fiscale) begeleiding van uw bedrijfsoverdracht.
  • De structurering van werknemers- of derdenparticipaties.
  • Het beoordelen van de toepasbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in uw huidige structuur (‘BOR-scan’).
  • De waardering van uw onderneming.
  • De financieringsaanvraag in het kader van een bedrijfsoverdracht of -opvolging.
  • Het opstellen van een (fiscaal) inkomens- en vermogens overzicht.
  • Het uitvoeren of begeleiden van een due dilligence.

Nieuwsgierig wat wij  voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

lees minder

Contact met Horlings over Bedrijfsopvolging

Horlings biedt de volgende diensten aan voor Bedrijfsopvolging

Advisering en consultancy

Advies voor uw organisatie Wilt u meer dan inzicht in uw cijfers alleen? Dan staan de veelzijdige bedrijfsadviseurs van Horlings

Lees meer

Fiscale Advisering

De specialisten van Horlings Nexia helpen u graag met allerlei fiscale vraagstukken waar u als ondernemer mee te maken heeft.

Lees meer

Managementinformatie

Dankzij technologische vernieuwingen verandert de manier waarop we werken. Vandaag de dag is het mogelijk om een actueel inzicht in

Lees meer

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op