Nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst wil af van Horizontaal Toezicht

Alert

Vanaf 2005 heeft de Belastingdienst ingezet op het meer loslaten van verticaal toezicht en een behandeling van belastingplichtigen via Horizontaal Toezicht. Vertrouwen, transparantie en een benadering die zich meer kenmerkt als ‘principle-based’ waren daarbij belangrijke kernwoorden. Hoewel hierop breed is ingezet binnen de Belastingdienst bleef het draagvlak onvoldoende om van Horizontaal Toezicht een echt succes te maken. De nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, heeft in een interne brief aan de medewerkers laten weten dat het horizontaal toezicht op bedrijven door de Belastingdienst aan vernieuwing toe is. Het is nu onduidelijk wanneer bedrijven het vertrouwen verliezen en weer vallen onder het oude systeem van verticaal toezicht. ‘De interventieladder van horizontaal toezicht naar verticaal toezicht is onvoldoende kenbaar waardoor een of-of-discussie ontstaat, terwijl het een glijdende schaal is’, zo merkt hij op. Hij pleit ervoor dat Nederland zich aansluit bij de internationale ontwikkelingen op dit gebied. Het lijkt erop dat het credo ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ binnen de Belastingdienst weer de overhand gaat krijgen. Het is afwachten wat dit (voorgenomen) gewijzigde beleid betekent voor het huidige Horizontaal Toezicht en de in het kader daarvan met belastingplichtigen en financiële dienstverleners gesloten convenanten.

Auteur

Joyce Bertens

Nieuwe directeur-generaal van de Belastingdienst wil af van Horizontaal Toezicht

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op