Medeplegerboete voor notaris bij wederinkoopconstructie overdrachtsbelasting

Alert

In 2007 verkoopt en levert G onroerende zaken aan A bv voor € 1,2 miljoen. In 2008 verkoopt A bv deze onroerende zaken voor € 1,5 miljoen door aan Stichting H. Maar daarvóór worden de onroerende zaken eerst in 2009 teruggeleverd aan G voor € 1,2 miljoen, waarna de levering aan Stichting H plaatsvindt. De betrokken notaris verzoekt de Belastingdienst om teruggaaf van overdrachtsbelasting voor de wederinkoop door G, omdat daarmee de toestand van vóór de verkoop aan A bv in 2007 werd hersteld. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur terecht een vergrijpboete heeft opgelegd aan de notaris voor het medeplegen van het opzettelijk ten onrechte terugvragen van overdrachtsbelasting. Partijen hebben met deze constructie namelijk geprobeerd om de termijn voor een gedeeltelijke vrijstelling bij doorverkoop te verlengen. Duidelijk was dat van herstel naar de toestand van voor de verkrijging van 2007 geen sprake zou zijn omdat G de bedoeling had de onroerende zaken definitief en onvoorwaardelijk te vervreemden. De teruglevering aan G diende alleen een fiscaal doel en gelet op de ernst van de verweten gedraging acht de rechtbank de opgelegde boete van 100% in beginsel passend en geboden. De rechtbank vermindert de boete nog wel omdat de notaris niet persoonlijk verrijkt is door deze transactie.

Auteur

Joyce Bertens

Medeplegerboete voor notaris bij wederinkoopconstructie overdrachtsbelasting

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op