Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Actualiteit | 23 januari 2023

De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van
€ 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar.

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft een werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft. In bepaalde gevallen bestaat er geen recht op een transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer ontslagen wordt vanwege ernstig verwijtbaar handelen, zoals het plegen van fraude of diefstal.

Nieuw maximum

Het maximum wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2023 is dit € 89.000. Bedraagt een jaarsalaris meer dan € 89.000, dan geldt dit hogere jaarsalaris als maximum.

Waarop is transitievergoeding gebaseerd?

De hoogte van de transitievergoeding die bij ontslag betaald wordt, is afhankelijk van twee factoren. Dit zijn de omvang van het maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Let op!
Een werknemer heeft tegenwoordig vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding, dus ook in de proeftijd.

Auteur

Marc Derks

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op