Loonkostenvoordelen memo 2018

Actualiteit | 28 september 2018

Download het whitepaper

Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeids-gehandicapte werknemer.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Er zijn 4 loonkostenvoordelen:

  • Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+)
  • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
  • Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
  • Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

U kunt als werkgevers recht hebben op loonkostenvoordelen voor één of meerdere werknemers. U en uw werknemer(s) moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze verschillen per loonkostenvoordeel.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn uiteraard altijd bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Auteur

Kees Visser

Loonkostenvoordelen memo 2018

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op