Onderwijssector

Charles Rabe
crabe@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200
Cindy Rabe
cindyrabe@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

Onderwijsinstellingen bevinden zich in een dynamische omgeving. Decentralisatie, deregulering, passend onderwijs, de functiemix, bekostigingsvormen en good governance zijn hier voorbeelden van. Wij herkennen de consequenties en de druk die een voortdurend veranderende wet- en regelgeving met zich meebrengt. Wij hebben hier een modelmatige aanpak voor ontwikkeld die specifiek van toepassing is op het onderwijs. Afhankelijk van de omvang van de onderwijsinstelling werken wij samen met uw eigen medewerkers of administratiekantoren.

Een team van gespecialiseerde onderwijsaccountants

Vanuit ons kantoor Amsterdam werkt een vast team, dat gespecialiseerd is in dienstverlening aan onderwijsinstellingen. Dat team heeft ruime ervaring met het uitvoeren van controles bij onderwijsinstellingen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Wij combineren deskundigheid met efficiënte korte lijnen.

Samenwerking met Nexia Nederland

Binnen Nexia Nederland, een internationaal netwerk van accountantsorganisaties, is er een speciaal Onderwijsteam, waarin specialisten op onderwijs binnen Nexia Nederland regelmatig kennis met elkaar uitwisselen. U combineert dus de voordelen van een groot kantoor (met kennis en kwaliteit) met de voordelen van een klein kantoor (persoonlijk, flexibel, korte lijnen en pragmatisch).

Ons stappenplan

  • Controle: tijdige controle van de jaarrekening in samenwerking met uw administrateurs.
  • Good Governance: controle van de bekostiging van de jaarcijfers conform de wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Zo voorkomt u boetes.
  • Subsidieverantwoording: financiële verantwoording van projectsubsidies bij verschillende onderwijsinstellingen. Zo voorkomt u de verplichting tot terugstorting van onjuist uitgegeven subsidiegelden.

Meer informatie

Voor de onderwijsbranche ontwikkelden wij twee websites, om in meer detail in te gaan op de vraagstukken die in deze sector spelen. Bent u bij uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en interne beheersing, aanbestedingsprocedures, functiemix, risicomanagement en good governance? Neem contact op met ons gespecialiseerde onderwijsteam.

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op