Invordering: Terechte aansprakelijkstelling van registeraccountant

Alert

Een registeraccountant was met zijn echtgenote bestuurder en ieder 50% aandeelhouder van een BV, die een accountantskantoor exploiteerde. De accountant doet een aantal meldingen in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties, waarna degenen waar de meldingen betrekking op hebben, forse schadeclaims indienen. Dit resulteert in jarenlange (civiele) geschillen en uitschrijving bij het Nivra. Tijdens een boekenonderzoek blijkt dat de fiscale eenheid te weinig btw heeft betaald. Tegen de naheffing en de 50% vergrijpboete is geen bezwaar gemaakt, zodat deze inmiddels onherroepelijk vaststaan en de accountant wordt in privé aansprakelijk gesteld door de ontvanger. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht het aannemelijk dat de accountant te goeder trouw was en vernietigt de beschikking. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het aan opzet van de accountant te wijten is dat te weinig btw is aangegeven en voldaan. Bij het indienen van de aangiften is namelijk bewust afgeweken van de administratie, waardoor voor elk tijdvak een teruggaaf volgde. En als accountant hoort men beter te weten. Hieruit blijkt dat bij de BV geen bescherming biedt tegen aansprakelijkheid in privé als men zich niet aan de regels houdt.

Auteur

Joyce Bertens

Invordering: Terechte aansprakelijkstelling van registeraccountant

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op