Invordering: Bestuurder is niet aansprakelijk louter op basis van inschrijving in handelsregister

Alert

Als een bv haar belastingschulden niet betaalt, kan de ontvanger van de Belastingdienst de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen. Als bestuurder wordt daarbij aangemerkt ieder die feitelijk als bestuurder van die vennootschap optreedt of heeft opgetreden. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de ontvanger in een dergelijk geval moet bewijzen dat iemand bestuurder was, maar ook dat daarbij de inschrijving als bestuurder in het handelsregister niet beslissend is.

Auteur

Joyce Bertens

Invordering: Bestuurder is niet aansprakelijk louter op basis van inschrijving in handelsregister

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op