Investerings- en Subsidiefaciliteiten 2016

Whitepaper | 1 oktober 2016

Download het whitepaper

Overzicht van fiscale stimuleringsregelingen ten behoeve van het investeringsklimaat en subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers bestaan diverse faciliteiten ter stimulering van het investeren in bedrijfsmiddelen en innovatie. Deze uiteenlopende fiscale regelingen en subsidies kennen ieder eigen voorwaarden en mogelijkheden, die bovendien vaak van jaar tot jaar in meer of mindere mate wijzigen. Of het nu gaat om investeringsaftrek, regelingen ter bevordering van innovatie en speur- en ontwikkeling of generieke of juist specifieke subsidieregelingen, het is van belang om de mogelijkheden goed in beeld te hebben.

In ons memorandum hebben wij een aantal belangrijke fiscale investeringsfaciliteiten en subsidieregelingen zoals die gelden voor 2016 op een rij gezet. Dit hebben wij onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

  • Investeringsaftrek
  • Willekeurige afschrijving
  • Speur- en ontwikkelingswerk
  • Innovatiebox
  • Overige afdrachtverminderingen
  • Teruggaaf energiebelasting/accijns
  • Subsidieregelingen

Auteur

Marc Derks

Investerings- en Subsidiefaciliteiten 2016

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op