Informatie evenementen – Horlings en de 1,5 meter samenleving

Algemeen protocol Horlings

Per 1 juni mogen er weer evenementen worden georganiseerd met een maximale bezetting van 30 personen. Per 1 juli wordt de bezetting verhoogd naar 100 personen. Momenteel hanteren wij zelf maximaal 10 personen. Horlings volgt te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Wanneer maatregelen wijzigen, past Horlings dit beleid en de maatregelen hier zo spoedig mogelijk op aan.

Volgen van RIVM-richtlijnen

  • Horlings volgt het RIVM protocol. Dit protocol omtrent gezondheid en hygiëne vormt de basis van de maatregelen tijdens de evenementen van Horlings en wordt strikt nageleefd.
  • Bezoekers en medewerkers worden zowel voorafgaand als tijdens hun bezoek nadrukkelijk geïnformeerd en opgeroepen zich aan de richtlijnen te houden.
  • Horlings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gedrag van bezoekers in strijd met het protocol en de geldende 1,5 meterregels.

Hygiënemaatregelen

  • Als u gezondheidsklachten krijgt (verkoudheid, koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) vragen wij u dringend niet deel te nemen aan de evenementen van Horlings en thuis te blijven.
  • Houd ook in de zaal minimaal 1,5 meter afstand van anderen en schud geen handen.

Vooraf aanmelden

  • U dient zich van tevoren online hebben aangemeld voor een evenement en digitaal een bevestiging hebben ontvangen. Een week voor aanvang van het evenement krijgt u informatie en instructie waar u zich als bezoeker aan dient te houden.

Bezoek aan een evenement van Horlings

  • Er hangen posters in de zaal waarop de belangrijke hygiëneregels nogmaals staan aangegeven.
  • De capaciteit van de zaal is aangepast vanwege de 1,5 meter afstandsregels en de beschikbarre plaatsen in de zaal hebben voldoende afstand van elkaar.

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op