Hogere belastingrente voor vennootschapsbelasting is geen discriminatie

Alert

De wetgever heeft enkele jaren terug gekozen om op aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting verschillende percentages belastingrente in rekening te brengen. Het rentepercentage bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%. Dit verschil wordt vaak als onrechtvaardig beschouwd. Onlangs is geprocedeerd over de vraag of hier sprake is van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. Het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de wetgever, met de keuze voor een hoger percentage belastingrente voor vennootschapsbelastingplichtigen, zijn beoordelingsvrijheid niet heeft overschreden. Er is dus geen sprake van verboden discriminatie.

Auteur

Joyce Bertens

Hogere belastingrente voor vennootschapsbelasting is geen discriminatie

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op