Hoge Raad hanteert ruim woningbegrip voor toepassing 2% tarief overdrachtsbelasting

Alert

De Hoge Raad heeft onlangs voor de derde keer in korte tijd geoordeeld over de toepassing van het 2% tarief in de overdrachtsbelasting voor woningen. Omdat niet duidelijk was hoe het woningbegrip moest worden ingevuld, zijn hierover de afgelopen jaren vele procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft nu duidelijk gemaakt dat een bouwwerk dat ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’ voor het lage tarief in aanmerking komt en dat hierbij de oorspronkelijke bouwwijze doorslaggevend is. Ook als het bouwwerk nadien is verbouwd om het geschikt te maken voor een andere vorm van gebruik, blijft sprake van een ‘woning’, wanneer slechts beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer te kunnen bewonen. Als daarbij onduidelijkheid bestaat, komt mede betekenis toe aan de publiekrechtelijke bestemming volgens de Hoge Raad. Dit betekent dat in de praktijk veel vaker het lage tarief van toepassing is dan tot op heden door de Belastingdienst is geaccepteerd. Hierdoor kan ook bijvoorbeeld een pand dat in gebruik is als kantoor soms met 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.

Auteur

Joyce Bertens

Hoge Raad hanteert ruim woningbegrip voor toepassing 2% tarief overdrachtsbelasting

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op