Hoe maakt u uw bedrijf AVG-compliant?

Actualiteit | 19 september 2018

Download het whitepaper

De nieuwe en strengere Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is per 25 mei ingetreden. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG verplicht bedrijven om precies te documenteren welke persoonsgegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee doen.

Veel ondernemers zijn nog bezig om hun bedrijf AVG-compliant te maken. U wellicht ook. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zal waarschijnlijk niet zo snel bij u op de stoep staan, maar desondanks is het wel zaak zo snel mogelijk te voldoen aan de wet.

Onze publicatie informeert en ondersteunt u over de te nemen stappen. Lees de volgende vier artikelen die als handvat dienen voor de te nemen maatregelen:

  • Hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?
  • Hoe maakt u een register van verwerkingen?
  • Hoe beveiligt u deze persoonsgegevens?
  • Toch een datalek! Wat nu?

Wij wensen u veel leesplezier en zijn uiteraard altijd bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Auteur

Anne-Marie Dijkhorst

Hoe maakt u uw bedrijf AVG-compliant?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op