‘Handboek Loonheffingen 2017’ gepubliceerd

Alert

Het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ is beschikbaar. De actuele informatie over 2017 is zowel online als via de pdf-versie te raadplegen op de website van de Belastingdienst. In dit handboek staat informatie over de loonheffingen in 2017: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In dit handboek gaat de Belastingdienst ook in op de administratieve verplichtingen die inhoudingsplichtigen hebben.

Auteur

Joyce Bertens

‘Handboek Loonheffingen 2017’ gepubliceerd

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op