Gratis toegang data handelsregister voor ondernemers

Alert

Ondernemers kunnen van de Kamer van Koophandel per jaar 30 keer gratis inzage krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. De opgevraagde gegevens mogen zowel eigen gegevens van de ondernemer betreffen als gegevens van andere ondernemingen. Daarnaast stelt de Kamer van Koophandel gratis twee geanonimiseerde sets met open data beschikbaar, bijvoorbeeld voor het maken van analyses. De inzagen zullen beschikbaar komen via een speciale app (‘KvK app Handelsregister’).

De Kamer van Koophandel hoopt op deze manier het voor ondernemers toegankelijker te maken om bijvoorbeeld te checken of een onderneming bestaat of wie bevoegd is om namen een onderneming te handelen. Daarnaast hoopt de kamer van Koophandel hiermee de markt te stimuleren om tools te ontwikkelen die deze data omzetten in betekenisvolle informatie.

Zie voor meer informatie: www.kvk.nl/producten-bestellen/kvk-handelsregister-open-data-set en www.kvk.nl/producten-bestellen/kvk-jaarrekeningen-open-data-set

Auteur

Joyce Bertens

Gratis toegang data handelsregister voor ondernemers

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op