Geen voorziening mogelijk voor negatieve renteswap

Alert

Bij bedrijfsfinanciering met een lening tegen een variabele rente is het risico dat de rente zal stijgen. Dit risico wordt beperkt door met de bank een zogeheten ‘renteswap’ aan te gaan. Deze renteswap kan voordelig uitpakken, maar ook nadelig als de rente daalt. Rechtbank Zeeland oordeelde dat een ondernemer de hogere lasten niet in één keer kan aftrekken van zijn winst door een voorziening daarvoor te vormen. Het nadeel vindt zijn oorzaak in de hogere toekomstige rentelasten als gevolg van een gedaalde marktrente. En volgens het toerekeningsbeginsel mogen alleen rentelasten ten laste van de fiscale komen voor zover deze aan het desbetreffende jaar zijn toe te rekenen.

Auteur

Joyce Bertens

Geen voorziening mogelijk voor negatieve renteswap

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op