Geen step-up verkrijgingsprijs aandelen bij remigratie

Alert

Belanghebbende, een Nederlandse DGA, is in enig jaar buitenlands belastingplichtig geworden. Weer enkele jaren later emigreerde belanghebbende terug naar Nederland. De waarde van de aandelen was intussen met bijna € 800.000 gestegen en de DGA verzocht de inspecteur om met toepassing van de zogenoemde step-up, de verkrijgingsprijs vast te stellen op de hogere waarde bij remigratie. Hierdoor zou bij latere verkoop van de aandelen het vervreemdingsvoordeel verlaagd worden. Daardoor zou de waardestijging in België onbelast zijn gebleven omdat België geen belasting heft hierover. De Hoge Raad besliste echter dat remigratie niet leidt tot een zogenoemde step-up van de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk belang aandelen. Deze moet op de historische (lage) kostprijs worden vastgesteld. De Hoge Raad acht het niet relevant dat Nederland in de Belgische woonperiode op grond van het belastingverdrag geen belasting had kunnen heffen bij verkoop van de aandelen. De Hoge Raad geeft aan dat het gevolg dat Nederland hierdoor de volledige waardeaangroei in de heffing van inkomstenbelasting betrekt, niet in strijd is met het belastingverdrag met België.

Belang voor de praktijk
In de praktijk krijgen de fiscale aspecten van een (r)emigratie niet altijd voldoende aandacht. Dat leidt dan soms tot mogelijke belastingheffing in twee landen over dezelfde winst. De Hoge Raad maakt duidelijk dat de Nederlandse fiscus geen rekening hoeft te houden met belasting die wel geheven had kunnen worden, maar die niet geheven is

Auteur

Joyce Bertens

Geen step-up verkrijgingsprijs aandelen bij remigratie

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op