Geen onbeperkte navorderingstermijn in successiewet

Alert

De Hoge Raad heeft op 3 maart jl. bevestigd dat successierecht niet onbeperkt terug in de tijd kan worden nagevorderd. De door de Belastingdienst bepleite ruime uitleg van het op vanaf 1 januari 2012 ingevoerde wetsartikel, dat voorziet in een onbeperkte navorderingstermijn, tast de rechtszekerheid teveel aan. Rechtbank Gelderland oordeelde dat dit artikel niet kon gelden voor nalatenschappen waarvoor de mogelijkheid om na te vorderen op 1 januari 2012 al was vervallen. Ook Hof Arnhem-Leeuwarden vond een ‘herleving’ van de navorderingsbevoegdheid zo ingrijpend dat de wetgever hierbij expliciet terugwerkende kracht aan had moeten verlenen. Volgens de Hoge Raad is dat niet gebeurd en kan de inspecteur geen navorderingsaanslag meer opleggen als de termijn daarvoor op 1 januari 2012 al was verstreken. Eerder meldden wij hierover al in ons Taxnews 1626.

Auteur

Joyce Bertens

Geen onbeperkte navorderingstermijn in successiewet

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op