Geen correctie gedurende transitieperiode Wet DBA

Actualiteit | 23 mei 2016

De Belastingdienst zal tijdens de implementatiefase, van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017, van de Wet DBA niet repressief handhaven, behalve in de drie situaties die in dat plan worden genoemd. De Belastingdienst zal er tot 1 mei 2017 alleen op wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking en daarvoor geen aanslagen loonheffingen opleggen. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD).

Vanaf 1 mei 2017 moet er ofwel buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, ofwel loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Bij partijen die niet volgens de regels werken, zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen zal opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Bij het opleggen van een naheffingsaanslag kan de Belastingdienst een boete opleggen. Als de dienstbetrekking al in de implementatietermijn bestond, zal de Belastingdienst over de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 niet corrigeren voor zover geen van de drie uitzonderingssituaties uit het transitieplan zich in die periode heeft voorgedaan.

Volgens de staatssecretaris zijn geen cijfers bekend waaruit kan worden afgeleid dat de inzet van zzp’ers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet DBA zou verschuiven naar payrolling.

Beantwoording kamervragen| bijlage-kamervragen

 

Bron: Taxlive

Auteur

Anne-Marie Dijkhorst

Geen correctie gedurende transitieperiode Wet DBA

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op