Financiering nodig? Verruiming speciaal mkb-krediet

Actualiteit | 16 maart 2016

De BMKB, de borgstelling van het Ministerie van EZ voor speciale MKB-kredieten, is tot en met 30 juni 2016 verruimd.

Bestaande bedrijven kunnen een krediet tot € 266.667 voor driekwart financieren met het BMKB. Dit was eerder maximaal de helft. Hiernaast is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. Voor meer informatie en het aanvragen van het BMKB-krediet kunnen ondernemers terecht bij RVO.

Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Bij de BMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat.

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Wie kan BMKB aanvragen?

De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. Bij ‘Kom ik in aanmerking’ leest u meer over de voorwaarden. Doe de mkb-toets om te zien of u een mkb-ondernemer bent.

U vraagt de BMKB garantieregeling niet zelf aan, dit gebeurt via uw bank.

Auteur

Financiering nodig? Verruiming speciaal mkb-krediet

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op