Extra tijd voor DGA bij uitfasering pensioen in eigen beheer

Alert

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin hij, onder voorwaarden, goedkeurt dat directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) een extra periode krijgen om het pensioen aan te passen aan de wijzigingen die per 1 april 2017 van kracht zijn geworden via de Wet uitfasering pensioen eigen beheer. De extra periode loopt tot 30 juni 2017. Dga’s krijgen onder voorwaarden een coulanceperiode tot en met 30 juni 2017 om de handelingen te verrichten die samenhangen met:

  1. het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen;
  2. het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigen beheer lichaam;
  3. het aanpassen van de pensioenbrief;
  4. de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten.

Het beleidsbesluit treedt met ingang van 1 april 2017 in werking en vervalt met ingang van 1 juli 2017.

Auteur

Joyce Bertens

Extra tijd voor DGA bij uitfasering pensioen in eigen beheer

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op