Extra financiële impuls voor startups en scale-ups

Actualiteit | 7 juni 2016

In 2017 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit voor innovatieve startups en scale-ups. Meer dan de helft van het bedrag gaat naar een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor dga’s (directeur-grootaandeelhouders). Het andere deel wordt via private investeerders beschikbaar gesteld.

De overheid wil met dit extra kapitaal succesvolle jonge bedrijven sneller en gemakkelijker laten groeien. Met de twee getroffen regelingen komt zij tegemoet aan knelpunten die de startupsector zelf heeft aangegeven.

Minimumloon voor DGA


Bent u dga van een innovatieve startup? Dan mag u zichzelf vanaf volgend jaar in de eerste drie jaar na de start van de onderneming een minimumloon toekennen in plaats van het minimale gebruikelijke loon van € 44.000 (2016). Hierdoor blijft er meer vermogen over om te investeren in uw onderneming. Voor deze maatregel is vanaf 2017 € 27 miljoen gereserveerd.

Let op! Een innovatieve startup is een bedrijf dat binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

Investeren via private sector


Zo’n € 23 miljoen wordt beschikbaar gesteld via private investeerders die zich specifiek richten op startups en het mkb. De overheid kan met de kapitaalinjecties die zij doen in de sector voor maximaal 50 procent mee-investeren. Deze investering staat niet op zichzelf maar is een aanvulling op andere maatregelen, zoals het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering.

Auteur

Joyce Bertens

Extra financiële impuls voor startups en scale-ups

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op