Eigenaar van zonnepanelen vraagt wel tijdig voorbelasting terug

Alert

De heer X, laat zonnepanelen installeren op zijn eigen woning, waarvoor hij op 27 maart 2013 een factuur krijgt. Hij meldt zich op 27 juni 2013 bij de Belastingdienst aan als btw-ondernemer en ontvangt een aangiftebiljet over het tijdvak van 27 juni tot en met 30 september 2013 waarop hij de voorbelasting terugvraagt. Maar zijn verzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de inspecteur vindt dat X de BTW had moeten terugvragen binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin 27 maart viel, dus uiterlijk op 30 juni 2013. Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat aan X een btw-aangiftebiljet had moeten worden uitgereikt dat ook betrekking had op het eerste kwartaal van 2013. Uit Europese jurisprudentie volgt namelijk dat ook voorbereidende handelingen, zoals de verkrijging van zonnepanelen, tot de economische activiteiten moeten worden gerekend. De door X ingediende aangifte wordt daarom aangemerkt als mede betrekking hebbende op die periode en is daarom wel tijdig ingediend.

Auteur

Joyce Bertens

Eigenaar van zonnepanelen vraagt wel tijdig voorbelasting terug

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op