Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking van dit bericht aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Horlings niet toegestaan.

De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlagen virusvrij zijn. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.

Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Horlings. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier in te zien en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.

HAB Holding N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56918100. HORLINGS accountants en belastingadviseurs B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37080345.

BTW nummer NL 8066.46.603.B01

No rights may be derived from this email. This email may not be published, reproduced, disseminated and/or distributed to third parties without the prior written permission of Horlings.

The sender cannot vouch for the accurate, complete and timely transmission of this email. Nor can the sender guarantee that this email and any attachments are free from viruses. If you have received this email in error, please destroy it and inform the sender.

The Horlings General Terms and Conditions apply to all our activities. These General Terms and Conditions can be read here and a copy will be sent to you free of charge on request.

HAB Holding N.V. is registered at the Chamber of Commerce: 56918100. HORLINGS accountants en belastingadviseurs B.V. is is registered at the Chamber of Commerce: 37080345.

VAT number NL 8066.46.603.B01

 

 

Disclaimer