Corona-crisis | Nieuws inzake de vorming van een coronareserve voor de vennootschapsbelasting (over 2019)

Actualiteit | 25 mei 2020

Ga terug naar de overzichtspagina Nieuws rondom de corona-crisis

Verwacht u dat de winst van uw BV over 2020 door de coronacrisis lager uitvalt dan verwacht? De coronareserve in de vennootschapsbelasting maakt het mogelijk om het verwachte verlies over 2020 al in de aangifte van 2019 af te trekken. Hiermee behaalt u direct een liquiditeitsvoordeel.

Voorwaarden

Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden − in het kort − 5 voorwaarden:

  1. Er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Gevolgen

Bedenk dat het vormen van een fiscale reserve een keuze is en gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting.

Nieuwe aangifte

De reserve wordt voor het eerst gevormd in de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2019. Is deze aangifte al gedaan en wilt u toch gebruikmaken van de mogelijkheid de coronareserve te vormen, dan moet er een nieuwe aangifte worden ingediend. Het is mogelijk om, vooruitlopend op de in te dienen aangifte, al rekening te houden met de reserve door een verzoek in te dienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 te verminderen. Dit moet via de normale procedure: met de VA-opgaaf.

Toepassing coronareserve en impact andere regelingen (bijvoorbeeld verliesverdamping)

De vorming van de coronareserve kan gevolgen hebben voor andere regelingen. Het is van belang daarmee rekening te houden bij de dotatie aan deze reserve. Denk bijvoorbeeld aan verliesverdamping. De coronareserve vermindert de winst over 2019. Daarmee vermindert ook de mogelijkheid om nog onverrekende verliezen uit oudere jaren in aanmerking te nemen in 2019. Verliezen uit oudere jaren zijn maar een beperkt aantal jaren vooruit te wentelen. Het is daardoor mogelijk dat toevoeging aan de coronareserve leidt tot het niet langer kunnen verrekenen van een dergelijk oud verlies. Er is dan sprake van verliesverdamping. Het is cruciaal om het aan de coronareserve toe te voegen bedrag zodanig te kiezen dat verliesverdamping wordt voorkomen.

Vragen / hulp nodig?

Wij van Horlings staan voor u klaar. Neem contact op met uw vaste contactpersoon binnen Horlings. U kunt ook contact opnemen met de Horlings corona helpdesk:

Marc Derks
mderks@horlings.nl

Joshua Jung
jjung@horlings.nl

Auteur

Marc Derks

Corona-crisis | Nieuws inzake de vorming van een coronareserve voor de vennootschapsbelasting (over 2019)

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op