Civiel: Zijn vergoedingsrechten ex art. 1:87 BW bruto of netto?

Alert

Met de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is in art. 1:87 BW een vergoedingsregeling geregeld. Deze vergoedingsregeling houdt in dat wanneer de ene echtgenoot met privévermogen van de andere echtgenoot een goed aankoopt of financiert, dat de andere echtgenoot dan recht heeft op de waardeontwikkeling van het goed naar rato van diens aandeel in de investering. Hierdoor kan het vorderingsrecht van de echtgenoot wiens privévermogen wordt gebruikt vele malen hoger uitkomen dat het geïnvesteerde bedrag. Als men dit wil voorkomen, zullen de huwelijkse voorwaarden hierop moeten worden aangepast of zal men een leningsovereenkomst moeten sluiten. Wat tot op heden helaas onduidelijk blijft, is of het vergoedingsrecht een brutovergoeding of een nettovergoeding behelst. Stel dat de man aandelen in een BV koopt voor € 10.000 met privégeld van de vrouw. Na enige jaren zijn de aandelen € 100.000 waard. Hierop rust een inkomstenbelastingclaim van 25%, zijnde € 22.500 (25% van € 100.000 minus € 10.000). De vraag is nu of de vrouw recht heeft op € 100.000 of op € 87.500. Bij verkoop van de aandelen houdt de man na aftrek van de verschuldigde belasting ‘slechts’ € 87.500 over. Wanneer de man een brutovergoeding van € 100.000 is verschuldigd, pakt de vergoedingsregeling wel erg nadelig uit voor de man. De waarde van de aandelen komt volledig toe aan de vrouw, terwijl de belastingheffing volledig bij hem komt te rusten. Zolang de wetgever géén duidelijkheid verschaft, is het raadzaam om in de huwelijksvoorwaarden hierover zelf duidelijke afspraken te maken!

Auteur

Joyce Bertens

Civiel: Zijn vergoedingsrechten ex art. 1:87 BW bruto of netto?

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op