Civiel recht: Inwerkingtreding wet versterking positie curator

Alert

De wet versterking positie curator treedt 1 juli 2017 in werking. Deze wet heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bestrijding van faillissementsfraude. De positie van de curator wordt ten eerste versterkt door de inlichtingen-, medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement te verduidelijken en te versterken. Ten tweede voorziet de wet in de wettelijke institutionalisering van de fraudesignalerende rol van de curator en in een versterking hiervan door te voorzien in vervolgstappen voor de curator als hij in het faillissement onregelmatigheden signaleert. De versterking van de informatiepositie en van de fraudesignalerende rol van de curator zijn bedoeld om bij te dragen aan het vergroten van het boedelactief. Daarmee moet de wet ook bijdragen aan de beperking van de maatschappelijke schade van faillissementen.

Auteur

Civiel recht: Inwerkingtreding wet versterking positie curator

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op