Betaalverzuimboete alleen voor notoire wanbetalers

Alert

Onlangs besliste de rechter dat de Ontvanger van de Belastingdienst ten onrechte een betaalverzuimboete heeft opgelegd ten aanzien van niet(-tijdig) betaalde termijnen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Het in een intern memo vervatte beleid van de Belastingdienst strookt niet met de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt uit de parlementaire geschiedenis. Daaruit blijkt namelijk volgens de rechter dat, hoewel de wettekst daar niets over zegt, de boete alleen aan notoire wanbetalers mag worden opgelegd. De Ontvanger heeft niet onderbouwd waarom belanghebbende als notoire wanbetaler kan worden aangemerkt. De boete werd vernietigd. Het enkele niet-betalen van een eerste voorlopige aanslag maakt iemand in elk geval geen notoire wanbetaler. Is aan u door de Ontvanger een betaalverzuimboete opgelegd neem dan contact op met een van onze adviseurs om na te gaan wat uw kansen zijn om de boete te verminderen.

Auteur

Joyce Bertens

Betaalverzuimboete alleen voor notoire wanbetalers

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op