Besluit vaststelling marktrente 2016

Alert

De Staatssecretaris van Financiën heeft ook voor 2016 weer het Besluit marktrente vastgesteld. Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen, c.q. verplichtingen waarvoor niet expliciet een rentevergoeding geldt. Volgens de jurisprudentie moeten langlopende renteloze verplichtingen worden gewaardeerd met inachtneming van de op balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Maar omdat in de praktijk leningen onder veel verschillende voorwaarden worden aangegaan, bestaat ‘de’ geldende marktrente niet. Daarom keurt de Staatssecretaris goed dat daarbij de in het besluit opgenomen percentages worden gebruikt. Opvallend is dat de rente over 2016 per maand daalt van 0,2% in januari tot 0,3% negatief in december. Het in het Besluit eveneens vermelde U-rendement zal naar verwachting ook van toepassing worden bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Auteur

Joyce Bertens

Besluit vaststelling marktrente 2016

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op