Bij bepaling gebruikelijk loon vergelijkingsmethode voor afroommethode

Alert

Een DGA mag voor de loonbelasting zijn eigen salaris niet lager vaststellen dan het zogenoemde gebruikelijk loon. Maar hoe bepaal je wat gebruikelijk is? Daar is inmiddels veel over geprocedeerd omdat de belastingdienst vaak vindt dat een DGA meer hoort te verlonen dan het in de wet genoemde minimale bedrag van €45.000 (2017). De inspecteur hanteert daarbij vaak de afroommethode, waarbij een deel van de door een BV ontvangen management fee als loon wordt toegerekend aan de DGA. Maar de Hoge Raad heeft eerder al bepaald dat voor het bepalen van het gebruikelijk loon de afroommethode pas in zicht komt als de toepassing van de vergelijkingsmethode niet mogelijk is. Daarbij moet de inspecteur eerst aantonen dat bij een soortgelijke dienstbetrekking, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is. Dit blijkt wederom uit een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De correcties van de inspecteur kwamen te vervallen omdat de inspecteur alleen de afroommethode had toegepast.

Auteur

Bij bepaling gebruikelijk loon vergelijkingsmethode voor afroommethode

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op