Beleid belastingrente over geld dat al bij de fiscus is

Alert

Het Ministerie van Financiën heeft informatie openbaar gemaakt over heffingsrente, belastingrente en invorderingsrente. Gevraagd was om het beleid met betrekking tot de regeling van de heffingsrente, belastingrente en invorderingsrente die voor de uitleg en/of toepassing van de wettelijke regeling relevant zijn openbaar te maken.
Toegegeven wordt wel dat het in de praktijk kan voorkomen dat belastingrente berekend wordt over een periode dat de Belastingdienst de beschikking had over het geld. Maar het voorstel om in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht een passage op te nemen om in deze specifieke gevallen de rente op verzoek te verminderen wordt toch afgewezen. Men gaat uit van de lijn dat geen rente berekend wordt over de periode dat het geld al bij de fiscus was. De regeling is bewust vormgegeven zoals hij is en er wordt geen beleid op gemaakt. Wel kan er in incidentele gevallen aanleiding zijn om de rente te matigen gelet op de bijzonderheden omstandigheden van het geval. Op grond van dit laatste kan in een aantal praktijkgevallen wellicht met succes verzocht worden om vermindering van de verschuldigde rente.

Auteur

Beleid belastingrente over geld dat al bij de fiscus is

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op