Belastingdienst publiceert antwoorden op veelgestelde vragen over pensioen in eigen beheer

Alert

Over het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is al veel geschreven. Deze regeling leidt tot veel vragen. Op de website belastingdienstpensioensite.nl zijn de antwoorden opgenomen van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst op regelmatig gestelde vragen. Onlangs heeft de Belastingdienst op deze vraag-en-antwoordsite diverse antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen over de afkoop van pensioen in eigen beheer in relatie tot de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het betreft vragen als: Welk tarief voor de Zvw is op de afkoop van PEB van toepassing? Is de bijdrage Zvw verschuldigd als de dga alleen de afkoopsom van PEB geniet? Welke code aard inkomstenverhouding is op de afkoopsom van PEB van toepassing? Ontvangt de dga een aanslag Zvw over de afkoopsom van PEB als de werkgever geen werkgeversheffing Zvw verschuldigd is over de afkoopsom van het PEB?

Auteur

Joyce Bertens

Belastingdienst publiceert antwoorden op veelgestelde vragen over pensioen in eigen beheer

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op