Belastingdienst doet uitspraak op massaal bezwaar privégebruik auto

Alert

De afgelopen jaren zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen de heffing van omzetbelasting over het privégebruik van de zakelijke auto. De staatssecretaris van Financiën heeft deze aangemerkt als massaal bezwaar en aangehouden in afwachting van de uitkomst van de procedures bij de Hoge Raad. Op 21 april 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het privégebruik ook aannemelijk kan worden gemaakt zonder dat een volledige kilometeradministratie hoeft te worden overgelegd. Na de uitspraken van de Hoge Raad is nu uitspraak op het massaal bezwaar gedaan. Alle bezwaarschriften die tijdig zijn ingediend, waarbij gesteld is dat het privégebruik lager is dan 2,7%, worden formeel gegrond verklaard. Vóór 15 juli 2017 dient het bezwaar nader te worden gemotiveerd. Onderbouwd moet worden met stukken hoe hoog de btw-correctie dan wél moet zijn. De Belastingdienst heeft hiervoor op haar website een formulier beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal het percentage van 2,7 met name te hoog zijn bij ambulante functies en/of van relatief weinig woon-werkverkeer/privégebruik.

Auteur

Joyce Bertens

Belastingdienst doet uitspraak op massaal bezwaar privégebruik auto

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op