Aftrek rente restschuld eigen woning vervalt vanaf 1 januari 2018

Alert

Eind dit jaar vervalt de in 2012 ingevoerde regeling om rente af te kunnen trekken ter zake van restschulden die zijn ontstaan bij verkoop van een eigen woning. In gevallen waarbij de opbrengst bij verkoop lager was dan de schuld, kon onder voorwaarden gedurende een periode van maximaal 15 jaar nog rente worden afgetrokken over de resterende schuld. De staatssecretaris van financiën heeft aangegeven geen reden te zien de regeling te verlengen na 1 januari 2018. De reden hiervoor is dat de huizenprijzen veelal dusdanig zijn gestegen dat veelal geen sprake meer zou zijn van een restschuld. Voor verkopen die voor 31 december 2017 plaatsvinden kan de regeling nog wel toegepast worden, ook na 1 januari 2018.

Auteur

Joyce Bertens

Aftrek rente restschuld eigen woning vervalt vanaf 1 januari 2018

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en alerts
Gegevens ophalen

IT-Audit
Audit
Robert Johan
rjohan@horlings.nl
+31 (0)20 5700 200

 
Neem contact op